นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี


สายตรงนายก
081-6077894

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

24  กันยายน 2563
25  กันยายน 2563
26  กันยายน 2563
27  กันยายน 2563
28  กันยายน 2563

    คลังภาพกิจกรรม :: โครงการส่งเสริมหรือพัฒนาความรู้ด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบรมการทำขนมโรตีกรอบและขนมกะหรี่พัฟ

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap