ปฏิทินกิจกรรม

08  ธันวาคม 2562
09  ธันวาคม 2562
10  ธันวาคม 2562
11  ธันวาคม 2562
12  ธันวาคม 2562

    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางปราณี - บ้านนายซูศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลควนกรด

ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางปราณี - บ้านนายซูศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลควนกรด

 

ดาวน์โหลดประกาศเมื่อ 19  มิถุนายน  พ.ศ. 2562