ปฏิทินกิจกรรม

08  ธันวาคม 2562
09  ธันวาคม 2562
10  ธันวาคม 2562
11  ธันวาคม 2562
12  ธันวาคม 2562

    ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

ประชาสัมพันธ์  รับโอน  (ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน    1    อัตราประกาศเมื่อ 08  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562