ปฏิทินกิจกรรม

08  ธันวาคม 2562
09  ธันวาคม 2562
10  ธันวาคม 2562
11  ธันวาคม 2562
12  ธันวาคม 2562

    ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วม บริจาคหนังสือสภาพดี เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ณ สานักงานปลัดประกาศเมื่อ 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562