นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางขึ้นเจดีย์จุฬามณี สำนักสงฆ์ควนกรด ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายบ้านหน้าเขา หมู่ที่ 12 -สามแยกบ้านไสยอ หมู่ที่ 11 (ตอนที่3) ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังงหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายหลังโรงเรียนบ้านวัดใหม่-คลองน้ำน้อย ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    สรุปผลการดำะนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายทางขึ้นเจดีย์จุฬามณี สำนักสงฆ์ควนกรด ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                 

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

14  กรกฎาคม 2563
15  กรกฎาคม 2563
16  กรกฎาคม 2563
17  กรกฎาคม 2563
18  กรกฎาคม 2563

    ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง) ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปรับปรุงครั้งที่ 2) วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ขอเชิญชวนประชาชนในเขตท้องที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลตำบลที่วัง เทศบาลตำบลชะมาย เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเล็บมือนาง โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศเมื่อ 30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562