นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปฏิทินกิจกรรม

20  กุมภาพันธ์ 2563
21  กุมภาพันธ์ 2563
22  กุมภาพันธ์ 2563
23  กุมภาพันธ์ 2563
24  กุมภาพันธ์ 2563

    ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง ขายพัสดุครุัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพจาการใช้งาน

 

ประกาศเรื่อง ขายพัสดุครุัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพจาการใช้งาน

 

ดาวน์โหลดประกาศเมื่อ 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2562