นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี


สายตรงนายก
081-6077894

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

24  กันยายน 2563
25  กันยายน 2563
26  กันยายน 2563
27  กันยายน 2563
28  กันยายน 2563

    ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานรายจ่ายรอบ 6 เดือน ปี 63


ประกาศเมื่อ 13  สิงหาคม  พ.ศ. 2563