สายตรงนายก
081-6077894

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

21  มกราคม 2564
22  มกราคม 2564
23  มกราคม 2564
24  มกราคม 2564
25  มกราคม 2564

    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563

ดาวน์โหลด /bnk/userfiles/files/Scan_20201012_101301.pdfประกาศเมื่อ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2563