ปฏิทินกิจกรรม

08  ธันวาคม 2562
09  ธันวาคม 2562
10  ธันวาคม 2562
11  ธันวาคม 2562
12  ธันวาคม 2562

    กระดานสนทนา

  ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด พัฒนาก้าวไกล
ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แจ้งปัญหาต่าง ๆ ที่พี่น้องประชาชนประสบ พบเจอ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ เพื่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรดจะนำข้อมูลดังกล่าวสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
  ความคิดเห็นที่ : 1
  ความคิดเห็นที่ : 2
  ความคิดเห็นที่ : 3
  ความคิดเห็นที่ : 4
  ความคิดเห็นที่ : 5
  ความคิดเห็นที่ : 6
  ความคิดเห็นที่ : 7
  ความคิดเห็นที่ : 8
  ความคิดเห็นที่ : 9
  ความคิดเห็นที่ : 10
  ความคิดเห็นที่ : 11
  ความคิดเห็นที่ : 12
  ความคิดเห็นที่ : 13
  ความคิดเห็นที่ : 14
  ความคิดเห็นที่ : 15
  ความคิดเห็นที่ : 16
  ความคิดเห็นที่ : 17
  ความคิดเห็นที่ : 18
  ความคิดเห็นที่ : 19
  ความคิดเห็นที่ : 20
  ความคิดเห็นที่ : 21
  ความคิดเห็นที่ : 22
  แสดงความคิดเห็น