นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์


งานบริการ E-SERVICE

    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

    ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564
  เมื่อวันที่    28  เม.ย.  2564
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564
  เมื่อวันที่    28  เม.ย.  2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
  เมื่อวันที่    28  เม.ย.  2564

    หัวข้อเสวนาล่าสุด

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

13  พฤษภาคม 2564
14  พฤษภาคม 2564
15  พฤษภาคม 2564
16  พฤษภาคม 2564
17  พฤษภาคม 2564