นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์


    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

13  พฤษภาคม 2564
14  พฤษภาคม 2564
15  พฤษภาคม 2564
16  พฤษภาคม 2564
17  พฤษภาคม 2564

    แหล่งท่องเที่ยวตำบลควนกรด

บ่อน้ำเจ้าตัก

  ความเป็นมาบ่อน้ำเจ้าตัก

                   วันเสาร์ที่  28  เมษายน  2516  เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  เสด็จด้วยรถยนต์พระที่นั่งจากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน ไปยังสนามบินกองบินที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประทับเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานจังหวัดตรัง  ถึงท่าอากาศยานจังหวัดตรัง เวลา 13.25 น. จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามโรงปูนซิเมนต์ไทย ทุ่งสง และเสด็จมายังบ้านพักรับรอง ซึ่งบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดถวายเพื่อเป็นที่ประทับแรมเมื่อเวลา 14.30 น.

                  ตามหมายกำหนดการวันรุ่งขึ้น (29 เมษายน 2516 ) เวลา 11.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังไปยังสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

                   แต่ในช่วงเย็นวันเสาร์ที่  28  เมษายน  2516  เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์  ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเป็นการส่วนพระองค์  จากที่ประทับเรือนรับรองบริษัทปูน ซิเมนต์ไทย จำกัด ผ่านโรงเรียนบ้านหน้าเขา  หมู่ที่ 9  ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงชนบท หมายเลข 4110 (ระยะทางจากที่ประทับแรมถึงโรงเรียนประมาณ 10 กิโลเมตร) ทรงเห็นราษฎรจำนวนหนึ่งกำลังตักน้ำจากบ่อของโรงเรียน  จึงโปรดให้หยุดรถพระที่นั่ง เสด็จลงไปทอดพระเนตรบ่อน้ำดังกล่าว ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับครูและราษฎรบริเวณบ่อน้ำ แล้วทรงตักน้ำจากบ่อด้วยภาชนะตักน้ำซึ่งทำจากกาบหมาก (เรียกว่า “หมาต้อ”) ด้วยพระองค์เอง ทรงปรารภว่าน้ำใสสะอาดดี  จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ทรงตักน้ำจากบ่อนี้ด้วยภาชนะหมาต้อ  ทรงไต่ถามอาชีพความเป็นอยู่ของราษฎรครู่หนึ่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่ง  ต่อมาไปยังอำเภอทุ่งใหญ่ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นยังความปลาบปลื้มแก่ราษฎรและครูโรงเรียนบ้านหน้าเขา ที่ได้มีโอกาสรับเสด็จโดยมิได้คาดฝัน

                  ข่าวการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังบ่อน้ำโรงเรียนบ้านหน้าเขา  ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง  ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว  ทุกคนได้ยินข่าวต่างปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง  หลังจากนั้นไม่นาน ชาวบ้านละแวกนี้ก็ได้ขนานนามบ่อน้ำดังกล่าว “บ่อน้ำเจ้าตัก”

 

 

                  ซึ่งเดิมเป็นบ่อดินเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.00 เมตร ลึกประมาณ 4.00 เมตร อบต.ควนกรดได้ปรับแต่งบ่อน้ำเจ้าตักและภูมิทัศน์โดยรอบต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยใช้งบประมาณของ อบต.เอง และจากการทอดผ้าป่าสามัคคี แต่เนื่องจากทางโรงเรียนได้ปรับปรุงถนนและทำทางเท้าทางเข้าโรงเรียน  ทำให้พื้นที่บ่อน้ำเจ้าตักอยู่ต่ำกว่าระดับถนนดูแล้วไม่เหมาะสม ไม่สวยงาม อบต.ควนกรดจึงมีความประสงค์ที่จะยกพื้นที่บ่อน้ำเจ้าตักให้สูงขึ้น  เป็นระดับเดียวกับถนน  พร้อมทั้งก่อสร้างศาลารอบบ่อน้ำเจ้าตัก ที่สวยงามสมพระเกียรติ  รวมทั้งก่อสร้างรั้วด้านหลังเพิ่ม เดิมจากที่มีอยู่แล้ว เพื่อแสดงบริเวณให้ชัดเจน  ในการดำเนินการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้  เพื่อเป็นสิ่งรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์  เมื่อ พ.ศ. 2516 อันแสดงถึงความปลาบปลื้มในพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลทที่ 9 ที่ชาวตำบลควนกรดไม่รู้ลืม  และจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของอำเภอทุ่งสง  และจังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อเป็นสิ่งรำลึกถึงเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ  พ.ศ.2516 อันแสดงถึงความปลาบปลื้มในพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวตำบลควนกรดไม่รู้ลืม

                 ปัจจุบันบ่อน้ำเจ้าตักได้รับการปรับแต่งเพิ่มเติมให้มีความสวยงาม  และติดตั้งป้ายหินอ่อนบอกชื่อบ่อน้ำแห่งนี้  เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานอีกแห่งหนึ่งของอำเภอทุ่งสง  

 

  

 

 

 

 

ไฟล์เอกสารแหล่งท่องเที่ยวตำบลควนกรด  >>  ดาวน์โหลด