นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์


    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

13  พฤษภาคม 2564
14  พฤษภาคม 2564
15  พฤษภาคม 2564
16  พฤษภาคม 2564
17  พฤษภาคม 2564

    คลังภาพกิจกรรม :: อบต.ควนกรดจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลควนกรดที่ได้รับความเดือดร้อน จากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap